Parkinson Betegek Egyesülete - Pécs “Egymást támogatva minden könnyebb!”

Beszámoló a 2011. december 09.-i Közgyűlésről és Családi Estről

| |

Egyesületünk december  9.-én tartotta szokásos éves közgyűlését  és az azt követő családi estet a Vasutas Klubban.

Délután 15 órakor az elnök köszöntötte a megjelenteket, egyben megnyitotta a közgyűlést, amelyen a tagság több, mint fele megjelent.

A napirendi pontok a következők voltak:

  1. Az Elnökség beszámolója az eltelt időszakról.
  2. Az Elnökség beszámolója a gazdasági helyzetről.
  3. Tisztújítás.
  4. A 2012. évi tagdíj megtárgyalása.
  5. Jövőbeni feladatok megtárgyalása.
  6. Egyebek.

Az Elnök beszámolójában felsorolta az év legfontosabb eseményeit, találkozóit (Farsang, Parkinson Világnap, kerti piknik, Nyílt Nap, kirándulás, színházlátogatások, havi összejövetelek), valamint elmondta a mozgásterápiával kapcsolatos történéseket, információkat.

Tájékoztatta a tagságot arról is, hogy a Nyílt Nap megszervezésére-megtartására önkormányzati pályázaton elnyert  (utófinanszírozott) 100.000,-Ft-os támogatás elszámolása az Egyesület részéről megtörtént, és az Önkormányzathoz benyújtásra került.

Az Egyesület anyagi helyzete valamelyest javult az elmúlt évhez viszonyítva.

A bevétel egy gyógyszerforgalmazó cégtől kapott támogatásból, a befizetett SzJA  1%- ból és a tagdíjból adódott össze. A szponzor által adott összeget a gyógytorna finanszírozására kapta az Egyesület.

A közgyűlés mindkét beszámolót egyhangúlag  elfogadta.

Ezek után az elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az Alapszabály szerint évenkénti tisztújítást kell tartani.

Ezzel együtt bejelentette, hogy mint ő, mint Rudolf Gyula elnökhelyettes, mint pedig  Tirkala Ferencné titkár e napirendi pont értelmében szintén lemondanak.

Ezt követően a jelenlévő tagság egyhangúlag továbbra is az alábbi személyeket jelölte a 3 fős új Vezetőségbe ( a jelöltek a jelölést elfogadták):

Golobné Wassenszky Rita (elnöknek jelölve)

Rudolf Gyula (elnökhelyettesnek jelölve)

Tirkala Ferencné (titkárnak jelölve)

A közgyűlés egyhangúlag ismét megválasztotta mindhármukat a hozzájuk rendelt tisztségekkel együtt.

A régi-új elnök az egyesület 2012. évi tagdíjával kapcsolatban azt javasolta, hogy az emelkedjen legalább 100 Ft-tal, azaz 1600 forint legyen. A jelenlevők   elfogadták a javasolt  összeget.

A jövőbeni feladatokkal, programokkal, lehetőségekkel kapcsolatosan az elnök elmondta, hogy a jól bevált „Nordic Walking” és jóga foglalkozások továbbra is folytatódnak. Megpróbáljuk bevezetni  a zeneterápia lehetőségét is. A jól sikerült színházlátogatásokat, egy gyógyfürdő kirándulást is meg kellene szervezni.

Nagyon jó, hogy minden hónap utolsó péntekén össze tudunk jönni a Munkaügyi Központ egyik kistermében, több aktualitást is meg tudunk beszélni.

Miután egyéb új információ közlése nem történt, az elnök a Közgyűlést lezárta.

Ezután következett az igazán jól sikerült családi est, melyet a tagok által hozott pogácsák, sütemények, üdítők és borok tettek szó szerint ízesebbé.

Ennek első részében Lőrincz Sándor atya, a Pius Templom lelkésze mondta el igazán tartalmas, szép és mélyenszántó gondolatait a Karácsonyról és az emberi kapcsolatokról.

A továbbiakban Dr. Pál Endre neurológus szakorvos tartott egy rövid előadást a Parkinson – betegség motoros és nem motoros tüneteiről, amelyet sok kérdés követett.

A délután-est többi részében a Pusch-házaspár gondoskodott a jó hangulatról, igazán profi zenével és énekkel a máskor oly nehezen mozgó betegtársak hirtelen “meggyógyultak”, és vidám táncra perdültek. Este 7 óra után a sütemények, italok, és lassan  a társaság is elfogyott.

Mindenki kellemes emlékekkel tért haza.

(Az eseményről készült fotók a képtárban láthatók!)